Lantmäteriet

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom lantmäteri och kartografi.

Lantmäteriet, tidigare Lantmäteriverket och 21 lantmäterimyndigheter, blev den 1 september 2008 samlat i en myndighet med det officiella namnet Lantmäteriet. Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriet är också sedan den 1 juni 2008 inskrivningsmyndighet.

Lantmäteriets forskningsarkiv består av drygt en halv miljon kartor, varav de äldsta ritades på 1600-talet. Det har tillsammans med de regionala förrättningsarkiven med cirka 2 miljoner akter med tillhörande kartor skannats och är tillgängliga via internet.

Lantmäteriet har cirka 2 000 medarbetare, varav knappt 900 på huvudkontoret i Gävle.

För mer information klicka HÄR.