Kontrolluppgift oäkta bostadsrätt – KU 31

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om du har en bostadsrätt i ett oäkta bostadsföretag/bostadsrättsförening betalar du skatt på en bostadsförmån om årsavgiften för bostadsrätten än lägre än marknadsmässig hyra för en motsvarande hyreslägenhet. Bostadsförmånen räknas som utdelning från bostadsföretaget. Du ska också betala skatt om du får en utdelning i kontanter från bostadsföretaget eller om du hyr ut bostadsrätten. Bostadsförmånen, utdelningen eller hyresintäkten skall föreningen lämna kontrolluppgift (KU31) på till skatteverket.


Marknadsmässig hyra

Du ska deklarera en bostadsförmån om årsavgiften för lägenheten understiger marknadsmässig hyra. Det är alltså skillnaden mellan den marknadsmässiga hyran och årsavgiften som är din bostadsförmån. Med marknadsmässig hyra menas vad det skulle kosta att hyra en lägenhet med motsvararande standard på samma ort. Om det är du som har huvudansvaret för att reparera och underhålla bostadsrätten beräknas hyresvärdet till 90 procent av den marknadsmässiga hyran.


Källhänvisning: www.skatteverket.se