Kontrolluppgift – KU 55

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening ansvarar för att lämna kontrolluppgift (KU55) om en medlem säljer hela eller delar av sin bostadsrätt. Det kan ske direkt efter försäljningen men senast den 31 januari året efter att bostaden har bytt ägare. Samma sak gäller när en bostadsrätt byter ägare genom gåva, bodelning, arv eller testamente.


Uppgift om kapitaltillskott i KU 55

En medlem som har sålt sin bostadsrätt har rätt att göra avdrag för kapitaltillskott. Kapitaltillskott kan till exempel vara:

- andra inbetalningar till föreningen än insatser som har använts för amortering av föreningens lån

- inbetalningar för en särskild nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnation, till exempel bygge av balkonger.


Ta reda på följande innan du börjar räkna ut kapitaltillskottet

- Hur länge har medlemmen ägt bostadsrätten? Räkna från dagen då innehavaren köpte bostadsrätten och skrev på köpekontraktet till dagen då innehavaren sålde och skrev på kontraktet. Det är alltså inte tillträdesdatum eller hela år som styr. Om medlemmen har fått bostadsrätten genom gåva, arv, testamente eller bodelning ska du också räkna med kapitaltillskott från den tid som den tidigare ägaren ägde lägenheten.

- Vilka amorteringar och inbetalningar har gjorts under innehavstiden, som kan utgöra kapitaltillskott?

- Vad är bostadsrättens andelstal vid försäljningen?


Så räknar du ut beloppet för kapitaltillskott

1. Räkna ut hur mycket föreningen har amorterat på lånen som kan räknas som avdragsgilla kapitaltillskott under tiden som medlemmen har ägt lägenheten.

2. Multiplicera det med andelstalet som bostadsrätten har i föreningen.

3. Lägg till eventuella extra inbetalningar som medlemmen har gjort för specifika nybyggnationer, tillbyggnationer eller ombyggnationer.


Kapitaltillskott som medlemmen inte kan få avdrag för

Det här räknas inte som kapitaltillskott:

- Inbetalningar av insats eller höjning av insats.

- Amorteringar på lån som har gjorts med medel från inbetalda insatser. Amortering på lån gjort med inbetalda upplåtelseavgifter räknas dock som godkänt kapitaltillskott.

- Amorteringar på lån som har finansierats med medel från nya lån.

- Kapitaltillskott som har gjorts före den 1 januari 1974.

- Amorteringar på lån som har skett med medel från försäljning av del av föreningens fastighet.


Källhänvisning: www.skatteverket.se