Konsultkoncept

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Konsultkoncept (K) - stödjande team

K-teamet koordinerar sina aktiviteter med typmöten med kund i konsultkonceptet, vilket möjliggör för teammedlemmar att ta över möten från kollegor med acceptabel förberedelsetid. Teamet har ofta veckoavstämningar, vilka även är koordinerande på innehållsnivå genom kunskapsöverföring. I veckomötena tränar teamet på att stötta varandra, vilket också sker i vardagen. Typiskt är att en medarbetare och en kundrepresentant genomför mötena, men teamet finns tillgängligt i lokalerna för frågor eller via telefon om mötet sker på andra ställen än verksamhetens lokaler.

Mogna team för en utvecklande diskussion om presentationsmomentet men det är inte särskilt vanligt, tvärtom upplever vi snarare att det är tabu att diskutera personliga framträdandet och hur enskilda möten läggs upp. Detta är annars ett viktigt moment i koordinerandet och inte minst i lärandet. Teamet bör koordinera kundärenden 1-2 gånger dagligen och teamet bör då främst hantera återkoppling till kund. Vi benämner teamet stödjande eftersom medlemmarna har en viktig uppgift att stötta varandra före, ibland under och efter mötena innehålls- och rutinmässigt.

Karaktäristik Konsultteam
Koncepttyp ”K”
Grad av kunskapsö- verföring i kund- mötet Medel
Teamets inre stöd Stödjande
Exempel på teamsituation Privatrådgivare bank
Kundmötet Typmöten, 20-100 minuter
Rekryteringskriterier av teammedlemmar Stark egen drivkraft, vana att möta kund ensam, vilja att stödja andra teammedlemmar
Kundens formering En person eller flera med samma profil