Jordabalk

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jordabalken definierar vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Detta har framförallt betydelse vid fastighetsköp för att veta vad som ingår i fastigheten. Detta har vidare betydelse för att veta vilket sakrättsligt moment som måste vara uppfyllt för att få sakrättsligt skydd vid exempelvis konkurs eller utmätning. Allt annat som inte omfattas av jordabalkens definition av fast egendom och tillbehör till denna är att betrakta som lös egendom. Jordabalken består bland annat av rättsliga bestämmelser avseende fast egendom som kan röra sig om köp eller hyra. Tolfte kapitlet i jordabalken kallas även för hyreslagen. Sammanfattningsvis kan man säga att likt andra lagar finns jordabalken för att reglera olika rättsområden som i detta fall främst är fast egendom.

För mer information klicka HÄR.