Hyreslagen - 12 kap. Jordabalken

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bestämmelser om hyra av lokal eller bostad finns i hyreslagen. Den är trots sitt namn inte en egen lag, utan jordabalkens 12 kapitel. Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst när en nyttjanderätt upplåts. I hyreslagen finns bestämmelser om hyra av både bostäder och lokaler. Vissa regler är gemensamma för de olika hyresavtalen medan andra är specifika beroende på om det är en bostad eller lokal som avses. Den som hyr en bostad anses vara den svagare parten och skyddas därför av hyreslagen genom till exempel besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen som huvudregel har rätt att få hyresavtalet förlängt ifall hyresvärden skulle säga upp avtalet. En hyresvärd har dock rätt att säga upp ett hyresavtal om det finns en besittningsbrytande grund.

Hyreslagen är omfattande och innehåller bland annat bestämmelser om hyresavtalet och dess hyresvillkor, besittningsskydd, andrahandsuthyrning, störning, underhållsskyldighet och om uppsägning.


Hyreslagen (12 kap. jordabalken) innehåller följande avsnitt:

- Avhysning och uppsägning

- Förlängning av hyresavtal

- Förverkande av hyresrätt

- Förbättringsarbeten och åtgärdsföreläggande

- Hyresavtal och hyresvillkor

- Hyresfordran

- Uppskov med avflyttning

- Återbetalning av hyra

- Överlåtelse av hyresrätt

Källhänvisning: www.jpinfonet.se