Fjärrvärmeväxlare

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk. Värmeväxlarna i fastigheten omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp på nytt

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Systemet består oftast av tre separata vattensystem: fjärrvärmekrets (primär), radiatorkrets (sekundär) och varmvattensystem (sekundär) och ibland finns det även en ventilationskrets (sekundär). Fjärrvärmekrets – Fjärrvärmens varmvatten distribueras ut från fjärrvärmeverket till byggnadernas fjärrvärmecentraler i ett slutet cirkulerande system genom isolerade rör. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 70 och 110 grader beroende på årstid, det är varmare på vintern. I fjärrvärmecentralen överförs fjärrvärmen till radiatorkretsen och varmvattensystemet via två värmeväxlare. En för radiatorkretsen och en för varmvattnet.

Radiatorkrets (sekundär) – Från värmeväxlaren leds det varma vattnet till husets radiatorer med hjälp av en cirkulationspump. Varmvattnet till radiatorerna anpassas efter husets värmebehov genom att önskad framledningstemperatur ställs in i radiatorkretsen. Om radiatorytan är liten krävs en högre framledningstemperatur för att upprätthålla önskad inomhustemperatur. En större radiatoryta kräver inte samma temperatur på radiatorvattnet för att avge samma mängd värmeenergi till rummet. Vattenflödet ökas eller minskas via en styrventil. Den sköts automatiskt från en reglercentral, som anpassar temperaturen i radiatorkretsen efter utetemperaturen. Reglercentralen påverkas av signaler från två temperaturgivare. Den ena är placerad inomhus på radiatorkretsens tilloppsledning och den andra är monterad på norr- eller västfasad utomhus. Även en rumsgivare kan finnas som står för finjusteringen. För individuell reglering av temperaturen i olika rum finns en reglerventil på varje radiator. De kan vara termostatstyrd och då blir vattenflödet i proportion till rummens värmebehov

Varmvattensystem – Fjärrvärmen värmer även varmvattnet till de boende via varmvattenväxlaren. Kallvatten strömmar in i värmeväxlaren som värms och förs ut till duschar och kranar. Det går även en separat kallvattenledning direkt till blandaren i badrum och kök. Säkerhetsventilen skyddar varmvattenväxlaren mot skadligt övertryck som kan uppstå under uppvärmningen då vattnets volym ökar. Vid behov öppnas då säkerhetsventilen och släpper ut överflödig vattenmängd. Vattnet lämnar då systemet.