Filterbyte

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Filterbyte ventilationsaggregat. Starta med att se till att du har tillgång till nya filter, om filter skall beställas undersök vad för typ av filter som sitter i aggregatet. Du behöver tjocklek på ram, ramstorlek, antal påsar, påsdjup och filterklass.

Använd andningsmask vid filterbytet, filtret kan ha fångat upp en hel del partiklar som kan vara skadliga för hälsan. det bytta filtret kan lämpligen stoppas ner i en sopsäck.

När du tagit hand om det förbrukade filtret, så ser du till att aggregatenhet, fläktmotor och eventuellt att värmebatteri och värmeväxlare blir rengjorda. Bäst är att dammsuga aggregatet, obs! tänk på att dammsuga från det håll smutsen gått in i batteri eller växlare.

När aggregatenhet är rengjort så är det dax att sätta in nya filter, se till att montera tätningslister på gavlar och mellan filterkassetter så att det blir tätt. Viktigt att filterbank är tät så att partiklar inte kan passera filtret och skada komponenter i aggregatenheten som motor, batteri och växlare.

Det kan även behöva ställa in på DUC att filterbyte utförts så att larmvärde nollställs.