Felsökning värme

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felsökning värme i lägenheter, gäller vattenburet system med radiatorer. Regler gällande temperaturer i lägenheter. De flesta följer Folkhälsomyndighetens råd, även Hyresgästföreningen. Det är också bra att veta om förening/styrelse har egen rikt temperatur som värmesystemet skall leverera.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturen inomhus Gäller i bostadsutrymmen som kök, sovrum badrum med mera. Men inte vid ”extrema väderförhållanden” 1. Lägsta möjliga golvtemperatur: 16 grader 2. Lägsta tillåta lufttemperatur: 18 grader 3. Högsta tillåtna lufttemperatur på sommaren: 26 grader 4. Rekommenderad temperatur: 20-23 grader 5. Rekommenderad temperatur för känsliga grupper*: 22-24 grader (lägsta temperatur för den här gruppen är 20 grader).*Känsliga grupper är personer som pga. ålder, sjukdom eller handikapp har behov av ett annat inneklimat.


Vid felanmälan från boende, frågor att ställa Är temperatur uppmätt (var i lägenhet) Är alla radiatorer kalla Är termostat/vred max öppet Har grannar också kallt Har det blivit kallt plötsligt eller har det varit så en längre tid


DAF
• Är fastighetens duc uppkopplad, kontroll • Finns det fler anmälningar från fastigheten • Finns driftstörning i området, kontroll hos värmeleverantör

Felsökning i lägenhet
• Mät temperatur • Kontrollera ”piggen” • Kontrollera tätningslister fönster • Kontrollera ventilation • Kontrollera att inget är för termostaten • Kontrollera att inget står möblerat framför radiatorerna • Kontrollera så att det inte är skräp i radiatorventilen som stoppar flödet • Kontrollera radiatorn så att den inte är igensatt • Kontroll att termostat fungerar

Felsökning källargångar
• Kontroll att stamventiler är öppna

Felsökning undercentral
• Kontroll av temperaturer • Kontroll av ställdon • Kontroll av DUC • Kontroll av expansionskärl • Kontrollera filter • Kontrollera tryck på pump och expansionskärl • Kontrollera pärm med avläsningar, hur har historik sett ut med temperaturer och tryck

Utomhus
• Kontrollera utegivare

Tips och råd för felsökning!

Mäta temperatur i lägenhet. Skall mätas minst 1 meter från en yttervägg samt minst 1 meter upp från golv.

Obs! IR Termometer mäter temperaturer på ytor, använd termometer som mäter i luft.

Hur är det möblerat, är det något som står framför radiatorerna som hindrar att värmen kan sprida sig i lägenheten, vanligt att soffor, sängar m.m. ställs framför radiator så att värmespridning försämras.

Termostaten ligger den fri eller är den täckt på något vis så att den inte känner av rumstemperaturen korrekt. Vanligt att gardiner hänger för och termostat känner att det är tillräckligt varmt och stänger flödet till radiatorn.

Obs! om det är nya termostater så kan de slå av radiator om temperatur når upp till inställt värde.

Om radiator är varm upptill och kallare nertill så är det rätt, värmen kommer in upptill i radiatorn och returen går ut nertill. Radiatorn avger värme och vattnet kyls ned innan det returneras till undercentral för att åter värmas upp.

Om det i föreningen upplevs att vissa lägenheter är kalla och andra varma och att temperaturfördelningen är ojämn, då har fastigheten behov av en injustering av värmesystemet.

Om radiator är kall eller endast har en temperatur som inte ändras efter att olika åtgärder utförts så kan radiatorventilen ha hakat upp sig och fastnat i ett läge, då behöver man motionera ventilen för att få den att släppa, detta gör man på det som kallas ”piggen”. Obs den behöver släppa och ha fjäderbelastning, då har den släppt korrekt. Obs! gör det med försiktighet så att inte läckage uppstår.

Om radiatorn är kall upptill men varm nertill så kan det vara luft i den och den behöver luftas. Obs om det är luft i radiatorn och att även fler radiatorer har det så behöver man även kontrollera expansionskärlet så att den ligger på rätt tryck samt att det finns vatten i kärlet.

Och om fler radiatorer har luft så rekommenderas att en större åtgärd utförs och att lägenheter aviseras och luftas och att expansionskärl fylls på, obs kan behövas fler besök i samma lägenhet samt att expansionskärl får fyllas på fler gånger för att få ut det mesta av luften. Om luftning är tidsplanerad om ett par dagar så kan de vara smart att höja temperaturen på framledningen, när radiatorvatten är varmt så är det lättare för luften att stiga högst upp i systemet, När luftning sen utförs så är den mesta luften högst upp i fastigheten.

Om du misstänker fel på termostat, prova demontera den, se om det händer något med temperaturen, eller prova byta plats med någon som fungerar, (Obs! kolla ”piggen” så inte felet ligger där).


Kontrollera pärmen med avläsningar (Obs! viktigt att alla äldre avläsningspapper sparas i pärm om felsökning behöver utföras). I tidigare avläsningar kan du se vilka temperaturer som var när systemet fungerade, kolla även vilken utetemperatur det var.

Även tryck för pump samt tryck och nivå på expansionskärl är viktigt att det ifylls vid avläsning, samma som ovan, vad var det för värden när systemet fungerade.

Var försiktig vid jobb med luftnippel och ”piggen”.

Om luftnippel släpper och läckage uppstår så kan man nödstoppa läckaget med blyertspenna eller liknande, tryck in spetsen i hålet och bryt av så minskar läckaget avsevärt. Sen kan man ringa efter hjälp.

Vid misstanke att skräp kan ha fastnat vid ventilen som orsakar stopp i flödet så kan man prova öppna returventil eller radiatorventil (injusteringen) för att få upp maxflöde så att skräp åker i väg. Obs! viktigt att du noterar i vilket läge ventilerna var så att de sen ställs tillbaka i läget de var innan.