Fastighetsgenomgång

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är en årlig genomgång av fastigheterna i en förening, syftet är att genomgången skall ligga till grund för beslut om ändringar och uppdateringar av underhållsplanen. Genomgången skall samla in känd information om de olika byggnadsdelarnas skick och vilka åtgärder som tidigare utförts. Genomgången skall visa om behov finns att tidigarelägga åtgärder i underhållsplan eller om det går att skjuta åtgärder på framtiden. Genomgången skall även framställas i rapportform till förening med beskrivning av status på komponenter och underhållspunkter, det skall även noteras vilka anmärkningar som finns i fastigheten samt även sammanställd rekommendation med åtgärder av anmärkningar till styrelse