FX Ventilation

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

FX-ventilation står för frånluft med värmeåtervinning. Det innebär att värmen i luften tas tillvara genom att kyla ner luften innan den lämnar huset. För att kyla ner luften pressas den genom ett värmeåtervinningsbatteri placerat i ventilationskanalen. Kylvätskan i detta batteri värms då upp och det uppvärmda vätskan går tillbaka till en värmepump där värmen tas om hand för t ex uppvärmning av tappvatten.

För att skydda värmeåtervinningsbatteriet mot nedsmutning skyddas det av filter placerade före batteriet. Dessa filter måste bytas regelbundet. Efter ett antal års drift kan värmebatteriet också behöva rengöras.


Granskat av Borätt Forum