FTX ventilation

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

FTX-ventilation är ett system med frånluftsventilation och tilluftsventilation kombinerat med en värmeväxlare som tar tillvara värmen genom att kyla ner frånluften innan den lämnar huset och använda värmen till att förvärma tilluften som tas in i huset.
Det finns ett antal olika typer av värmeväxlare som kan byggas in i ventilationssystemen. Gemensamt för alla dessa är att de måste skyddas mot nedsmutsning genom att filter är placerade före dem i både tillufts- och frånluftskanalen.

- Batterivärmeväxlare:
I dessa är ett kylbatteri placerat i frånluftskanalen och ett värmebatteri i tilluftskanalen. Dessa är hopkopplade med en vätskekrets som pumpar en kylvätska mellan batterierna. Denna typ av växlare är lämplig för bostäder då det inte finns risk för att dofter överförs mellan frånluft och tilluft. Verkningsgraden ligger runt 60%.

- Roterande värmeväxlare:
Denna består av ett roterande hjul med ett stort antal kanaler som luften passerar. Hjulet värms upp när hjulet passerar den varma frånluften och kyls ner när det passerar tilluften (som då värms upp av värmen från hjulet. Roterande värmeväxlare kan ha en verkningsgrad på ca 85%. De är dock mindre lämpliga i bostadshus då de inte är helt täta mellan tilluft och frånluft, vilket innebär att det finns en risk för att lukt och dofter (t ex matos och cigarettrök) överförs till friskluften som tas in i huset.

- Korsströmsväxlare:
Denna består av metallplattor med korsande ventilationskanaler där värmen överförs via metallen i plattorna. Verkningsgrad ca 65%

- Motströmsväxlare:
Överföringen av värme i den sker på samma sätt som i korsströmsväxlaren men luftflödena är motriktade vilket ger en högre verkningsgran på upp till 80%.


Granskat av Borätt Forum