Dialog

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dialogen är helt central i kunskapsutvecklingen

Dialog är avgörande för oss i hela den socialt intensiva miljön med kunder, kollegor och partner.

Vi ska i första hand ringa kunderna. Därefter följa upp med mail. För att upprätthålla dialogen krävs tydliga delkvitteringar, sammanfattning och nästa steg samt att vi informerar om när vi ska återkomma.

I dialogen är det också viktigt att vi vågar stå på oss, prata för vår sak samt kan Lämna feedback både internt och externt.

Det är viktigt att betona att kunskapsöverföring sker i dialogen och därmed sagt så sker den från leverantör till kund och från kund till leverantör.

I den socialt intensiva verksamheten är dialogen vad spåren är för järnvägen eller masterna för mobiltelefonin. Utan dialog finns inte den socialt intensiva verksamheten, för i sin allra minsta form sker dialogen mellan en anställd och en kund, och utan dialogen där så skulle verksamheten inte finnas. Dialogen säkrar och underlättar arbetsfördelningen i kundens värld och internt i den socialt intensiva verksamheten. Dialogen är intimt förknippad med begreppet team och dess funktion, men behovet av dialogen stannar normalt inte inom teamet. Ett viktigt attribut för den socialt intensiva verksamheten är att den sammanfogar aktiviteter, ofta utförda i olika team, ett förhållande som belyser hur viktig dialogen är.

Dialogen är kontinuerlig. Den sker under arbetsdagen, på fikarasten, vid köksbordet efter arbetet och på sociala medier. Dialogen kan delvis styras och dess innehåll kan stimuleras i viss riktning. Vissa dialoger riktar sig exklusivt till inbjudna deltagare. Dialogen organiseras på olika sätt beroende på omständigheterna men den bör ta sin utgångspunkt i vad de olika deltagarna kan, vill och förmår göra.

“Vår egen hjärna har alltid fascinerat människan. Inte minst storleken har stötts och blötts genom årtiondena. Den är för stor, nämligen. Betydligt större än vad den borde vara hos ett djur av vår storlek, vilket gör att den slukar oerhörda mängder energi och syre. Forskarna har alltid förklarat detta med vår intelligens. Människan är så smart, därav storleken. Men står förklaringen att finna i vår förmåga att lösa problem eller i vår sociala natur? På senare år har forskarna lutat mer åt det senare, att det är vår förmåga att samarbeta, snarare än förmågan att använda verktyg och göra upp eld, som har gjort vår hjärna så stor.”(1)

(1) http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/samarbete-ger-stora-hjarnor/,2012- 04-16.