Crash

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Teammodellen innebär att teamet har ansvar för vad som behövs för att hantera sin egen ärendemängd. Det kan innebära såväl smidighetstid som att be andra team om hjälp. Ibland krävs övertid.

När övertidsarbete ska ske så ska det eftersträvas att övertidsinsatsen sker genom crash- formatet. Crashformatet innebär att teamet startar arbetet kl 13.00 dag 1. Crashen avslutas kl 12.00 dagen efter. Under crashen sker teamavstämningar varannan timme med första avstämingen kl 13 dag 1. Därefter kl 15, 17, 19, 21, 08, 10 och 12. 11 timmars vila ska finnas mellan passen så då crashen avslutas 21 dag 1 så kan den påbörjas kl 08 dag 2.

Crashformatet kan användas helger och följer då schema mellan 08-16 lördag och ev 08-16 söndag beroende på vad teamet beslutar. Avstämningar sker under helgcrash kl 08, 10, 12, 14 och 16.

Vi vill undvika övertid enligt normalt snitt där vi räknar timmar och har därför utvecklat detta format. En crash ger energiökning, kunskapsöverföring och därför högre utbyte per extra timme. Till en crash kallas aktuellt team och oftast medarbetare från andra team.