Cirkulationspump

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Cirkulationspump är en pump som har som uppgift att cirkulera en vätska i ett slutet system.
Den vanligaste cirkulationspumpen i ett bostadshus är den som sitter i värmekretsen och har som uppgift att pumpa runt vattnet i radiatorerna (elementen) för att sprida värmen till hela huset.
I flerbostadshus finns dessutom en cirkulationspump som är placerad i (tapp)varmvattenkretsen. Den pumpar runt tappvarmvatten i vvc-kretsen (VVC = varmvattencirkulation) för att säkerställa att det alltid finns varmvatten i rören när man öppnar kranen. Om man behöver spola väldig länge innan det kommer varmvatten så kan det vara ett tecken på att vvc-kretsen är ur funktion.
Källa Borätt Forum