Bokföring

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bokföring är nedtecknade bevis för händelser och transaktioner för exempelvis ett företag eller en förening. Dessa bevis kallas för verifikationer. Ett exempel på verifikation kan vara ett kvitto eller kund- och leverantörsfaktura. Verifikationer ordnas efter nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. För att göra det brukar man använda olika konton.

Bokföring delas upp i följande delar:

  • verifikationer
  • grund- och huvudbok
  • resultat- och balansrapporter
  • årsbokslut eller årsredovisning.

Ordet bokföring kommer från att det kallas att föra bok av affärshändelserna. Med det sagt finns regel om att samtliga papper och annat material som hänförs till bokföringen måste sparas. Detta material ska finnas sparat och tillgängligt för granskning i sju år efter händelse.