Balkkonsolerad balkong

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En balkkonsolerad balkong bärs, till skillnad från en fribärande balkong, upp av ett anfang på fasaden men primärt av stålkonsoler som är förankrade på varierande djup i fastighetens valv. Balkkonsolerade balkonger är normalt utförda som 2-skikt, dvs. en konstruktionsbetongdel har gjutits mellan balkar och upp till dess ovankant och droppbleck har sedan monterats längs fria kanter och det hela har avslutats med tätskikt. Över detta ligger en överyta av betong eller gjutasfalt.
Problemen som oftast uppstår på dessa 2-skiktsbalkonger har till grund att tätskikten och/eller droppblecken är uttjänta. Följaktligen finner vatten och fukt vägen in mellan balkar och betong och rostangrepp uppstår på balkarnas insidor. En annan svag punkt är där balkarna går in i fasaden. Det är svårt att bedöma hur allvarliga skadorna är på balkar utan att frilägga balken först. Här bör kunnig konsult rådfrågas om åtgärdsplan. När dessa balkonger renoveras är rekommendationen att gjuta om till 1-skiktsplattor med en utkragad droppnäsa där ovansida på balkar bäddas in i betong. Då blir droppbleck och tätskikt överflödigt, vilket dessutom gör det till en bättre ekonomisk lösning än 2-skiktsbalkonger.

Källa Borätt Forum