Avgiftshöjning

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avgiftshöjning


Kan månadsavgiften höjas hur som helst, utan att medlemmarna tillfrågas?

Ja, det är föreningens styrelse, och ingen annan, som varje år bestämmer hur hög månadsavgiften ska vara.

En styrelse skall ha kontroll på föreningens ekonomi, ha lång framförhållning och helst se till att höja avgiften i små steg, t ex några procent varje år, om det skulle behövas med tanke på inflation och allmänna kostnadsökningar för fastighetsägare.

Det finns ingen gräns för hur mycket månadsavgiften kan höjas. Det finns inte heller några regler eller möjlighet till förhandling som det finns för hyreslägenheter. Det förekommer att månadsavgiften höjs 10 eller 20 % eller ännu mer. Det kan ha varit så att månadsavgiften under väldigt många år varit låg och oförändrad, och det är då anledningen till att den måste höjas kraftigt. Omfattande renoveringar och underhållsarbeten kan vara en annan orsak till att avgiften höjs kraftigt.

Att förutspå månadsavgiftens utveckling i en viss förening är i princip omöjligt för den vanliga bostadsrättsköparen. Bara en ordentlig genomgång av föreningens ekonomi kan ge en fingervisning om hur det troligen kommer att gå. Hög belåning i kombination med låg månadsavgift är en tydlig signal på framtida avgiftshöjning.

Källhänvisning: www.borattupplysning.se