A-Rondering

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En stor rondering där omfattande protokoll förs och sedan delges till kund.

Genomförande enligt nedan angiven checklista.

 • Inled med att kontrollera föregående ronderingsprotokoll (DAF A) samt gå igenom vilken typ av ärenden fastighetsskötaren skapat vid ordinarie rondering. Skriv ut protokollet och ta med till ronderingen.
 • Kontrollera om nyckel finns till föreningen. Finns ingen extra, kontakta fastighetsskötaren för lån av nyckel.
 • Kontakta fastighetsskötaren för att få information om vad som är på gång i föreningen, hur styrelsen är, för att försöka få fram en bild av föreningen i stort.
 • Genomför ronderingen.
 • Kontrollera skalskydd, rent och snyggt, belysning, låsning.
 • Är något trasigt?
 • Finns brandvarnare monterade i allmänna utrymmen?
 • Sitter det någon brandvarnare i trapphusen?
 • Leta förbättringar (kan man byta ut belysningen mot LED?).
 • Har föreningen oanvända ytor som kan göras om till lokal/förråd?
 • Finns rum som inte används i källare som i stället kan hyras ut till annat?
 • Notera, antingen med papper och penna adress, detalj, förslag eller gör detta digitalt.
 • Görs det digitalt, ta bild, skicka den som mejl till daf@storholmen.se med ärenderad DAF A + föreningens namn.
 • Skriv i mejlet adress och vad som bör åtgärdas.
 • Om noteringen finns digitalt ska ärendena som genererats av mejlen kopplas in i DAF A-ronderingsärendet.
 • Har ärendet skett analogt ska bilder som tagits laddas in i ärendet.
 • Skriv rapporten och kom med åtgärdsförslag/offert.
 • Ladda upp rapporten i ronderingsappen och kontrollera att den automatiskt "landat" i föreningens kundkort i Sune.
 • Har den ej gjort det, skapa mapp och ladda upp den manuellt.
 • Skicka rapporten till styrelsen.

I mejlet kan frågor från rapporten ställas i text.

Disclaimer: Artikeln är icke verifierad av expert.